Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy chcą działać na rzecz poprawy jakości życia w rodzinach. Pośpiech, w którym obecnie żyjemy, duże tempo zmian społecznych i technologicznych sprawiają, że więzy rodzinne stają się coraz luźniejsze. Chcemy pomagać rodzinom w byciu silnymi i szczęśliwymi.

Prowadzimy projekty dla różnych grup wiekowych, dla nas każdy człowiek, w każdym wieku jest ważny.

Aktualnie naszym kluczowym projektem są warsztaty "Wokół emocji i komunikacji" organizowane w Bałuckim Ośrodku Kultury "Rondo", mieszczącym się przy ulicy Limanowskiego 166 w Łodzi. Począwszy od października 2015 roku, gdy rozpoczął się projekt, w zajęciach wzięło udział już ponad 300 dzieci. To nasz wielki sukces.

Nasze zajęcia odbywają się w roku szkolnym, dwa razy w miesiącu. Tematy podejmowane podczas warsztatów dotyczą zawsze emocji i komunikacji. Do grupy można dopisać dziecko w każdym momencie, z podobnymi warsztatami odwiedzamy szkoły podstawowe.

Cele szczegółowe realizowane podczas zajęć to:

- budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby;

- wyposażenie w wiedzę i narzędzia przydatne do radzenia sobie z trudnymi emocjami;

- przyswojenie umiejętności skutecznej komunikacji;

- opanowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania wartościowych relacji;

- profilaktyka uzależnień za pomocą budowania spójnego i pozytywnego obrazu własnej osoby;

- propagowanie społecznie akceptowanych sposobów spędzania wolnego czasu, zwłaszcza w grupie rówieśniczej.

Podsumowując, w naszym programie Start na 5+ zachęcamy dzieci i młodzież do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i twórczy, a przy tym pomagamy budować pozytywną samoocenę dzieci i ich silne charaktery. Chcemy, by dzieci uczyły się świata innowacyjnie, głównie przez doświadczenie.

Chcemy także włączać młodzież w rozwój społeczności lokalnej i pomóc im zdobywać kluczowe kompetencje społeczne, takie jak umiejętność współdziałania, rozumienia opinii innych osób, postaw i kultur.

Nasz drugi program - Aktywność przez całe życie, adresowany jest do dorosłych. Zachęcamy w nim wszystkich - młodzież, rodziców, osoby w średnim wieku, a także seniorów do ciągłego samorozwoju, podążania za swoimi marzeniami i pasjami, budowania silnych rodzin i społeczności lokalnych.

Nasze priorytety w działaniach na rzecz społeczności lokalnej to:

- komunikacja, która przeciwdziała izolacji,

- oswajanie ze zmianą, umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- adekwatna samoocena jednostek, która zapobiega stosowaniu/poddawaniu się przemocy i patologiom,

- zwiększony dostęp do specjalistów z różnych dziedzin, np. lekarzy, psychologów,

- promocja odpowiedzialnego biznesu (CSR).

Zajmując się rodzinami kompleksowo chcemy także pomagać rozwiązywać problemy losowe, z jakimi się zmagają np.: choroby, niepełnosprawność, czy migracje zarobkowe, ponieważ te wydarzenia poważnie burzą rodzinny spokój.