W dniach 1 i 8 grudnia odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 11 i Gimnazjum nr 28 w Łodzi, by w ramach projektu Hate Free Cities, finansowanego przez Advocate Europe, porozmawiać o tym, jak mowa nienawiści i stereotypy zniekształcają naszą rzeczywistość.

Naszym celem było przede wszystkim uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przejawy dyskryminacji wobec drugiego człowieka, a tym samym zachęcenia młodych ludzi do reagowania na akty wandalizmu oraz do przeciwdziałania mowie nienawiści w ich własnym środowisku szkolnym.

Warsztaty były świetną okazją by otwarcie porozmawiać i zastanowić się nad tym, jak bardzo jesteśmy podatni na wpływ stereotypów, uprzedzeń czy mediów. Poruszonych zostało wiele obszarów problemowych min.: dyskryminacja obcokrajowców, brak szacunku do osób starszych, poniżanie dzieci z ubogich dzielnic, wykluczenie osób chorych i niepełnosprawnych.

Efektem naszych działań są przepiękne prace dzieci i młodzieży, przygotowane na zakończenie warsztatów, realizowanych w ramach projektu Hate Free Cities. 

Zobaczcie sami!