Z wizytą w jednej z łódzkich szkół podstawowych

Lubimy naszą pracę! Choć zamknęliśmy sezon zajęć otwartych, w dniu 22 czerwca odwiedziliśmy jeszcze - tuż przed wakacjami - Szkołę Podstawową nr 149 w Łodzi i poprowadziliśmy zajęcia dla jednej z klas drugich.

Jak zawsze spotkaliśmy się z bardzo serdecznym przyjęciem i z wielką radością porozmawialiśmy z dziećmi między innymi o wakacyjnych niebezpieczeństwach, o tym, jak chronić się przed nękaniem oraz o tym, jak lepiej komunikować się z rówieśnikami.

Czekamy na wrzesień i kolejne spotkanie!