Dziękujemy za zaufanie

Składamy serdeczne podziękowania firmie Niver Niwińscy Sp. j. z Łodzi za przekazanie na rzecz Fundacji darowizny w postaci komputerów, oraz firmie Tele Taxi 400 400 za pomoc w transporcie sprzętu.