Patronat Fundacji

Fundacja Instytut Spraw Rodziny objęła patronatem projekt „AFS - Szkoła Wolna od Uzależnień. Innowacyjny projekt walki z uzależnieniami od alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży”, realizowany przez Market Research World. 

Więcej o programie w zakładce Do pobrania i na profilu https://www.facebook.com/Kampania.AFS?fref=ts